Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie