Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

65- LECIE SZKOŁY

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia, jakim jest ufundowanie dla naszej szkoły sztandaru. W realizację tego przedsięwzięcia wkładamy również własne środki i siły, lecz nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów. Dlatego liczymy na Państwa hojność, wierząc, że oprócz satysfakcji będzie to również wspaniała promocja pokazania Państwa dobrej woli i wsparcia szczytnego celu. Zaoferowaną pomoc finansową prosimy kierować na:

konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

nr 92 1020 1505 0000 0602 0140 7410 z dopiskiem – Sztandar

Sztandar jest dla całej społeczności szkolnej ogromnie ważnym symbolem, przypomina historię i tradycję naszej lokalnej społeczności. To również znak, który łączy uczniów obecnych , z tymi, którzy opuścili progi naszej szkoły, bądź z tymi, którzy do niej przyjdą. Uświetnia on uroczystość rozpoczęcia i zakończenia nauki w szkole, święto szkoły, uroczystości patriotyczne w szkole i poza nią, uroczyste apele. Niezwykłe wyróżnienie spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego. Najczęściej są to uczniowie wyróżniający się odpowiednią postawą etyczną i kulturą osobistą.

Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie tego przedsięwzięcia i będzie wkładem w rozwój edukacji przyszłych pokoleń.

Za okazaną pomoc oferujemy:

  • podziękowanie
  • uhonorowanie pamiątkowym „gwoździem” na tablicy pamiątkowej – sponsorzy, którzy przekażą kwotę powyżej  trzystu złotych.

Uroczystość przekazania szkole nowego sztandaru odbędzie się 7 czerwca 2023 roku – wierzymy,

że Państwo uświetnią ją swoją obecnością.

            Z wyrazami szacunku

          Rada Rodziców

              Dyrektor                                

                     Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie