20 kwietnia 2024

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

Młodzi programiści i robotycy

Od początku roku szkolnego 2021/22 w naszej szkole w ramach realizacji projektu pod nazwą „Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową” odbywają się zajęcia z robotyki, które prowadzi Pani Sławomira Zielińska. Zajęcia są ściśle powiązane z wprowadzonymi  w poprzednim roku szkolnym i obecnie kontynuowanymi zajęciami pod nazwą „Kodowanie i programowanie”.

Główny cel spotkań to rozwijanie zainteresowań uczniów nowoczesną technologią oraz wyposażenie ich w praktyczne umiejętności TIK niezbędne we współczesnym świecie.

Uczestnikami są uczniowie klas piątych i jedna osoba z klasy czwartej. Poznają zasady działania robotów o nazwie PHOTON oraz OZOBOT. Odpowiednie aplikacje umożliwiają wykonywanie przez roboty różnych zadań. Oczywiście najpierw uczniowie poznali zasady pracy z robotami, odpowiednie kody, sposoby tworzenia algorytmów.

Największym dotychczasowym osiągnięciem było wspólne tworzenie z robotem PHOTON abstrakcyjnej pracy plastycznej. W jednej grupie pracowały dziewczyny,  a w drugiej chłopaki.

 Efekty są zaskakujące! Przy tej pracy było wiele frajdy.

Na zdjęciach uczestnicy zajęć podczas pracy z robotem oraz efekty wspólnego tworzenia „dzieła artystycznego”.

zdjęcia i tekst: Sławomira Zielińska

Projekt „Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową ” realizowany przez Gminę Mogilno w ramach  RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.