20 kwietnia 2024

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego 2021

Samorząd Uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniowską. Współpracuje z nauczycielami, administracją szkolną, klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Zadania Samorządu Uczniowskiego to m.in.:

  • Reprezentowanie wszystkich uczniów szkoły
  • Organizowanie życia społecznego uczniów
  • Angażowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły, klasy, środowiska lokalnego
  • Współuczestniczenie w rozwijaniu zainteresowań uczniów
  • Dbanie o dobre imię szkoły
  • Kultywowanie tradycji

We wtorek 21 września 2021 r. odbyły się szkolne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, w których wzięły udział 4 kandydatki:

Drzazgowska Gabriela, Krzewińska Weronika, Przybylska Wiktoria, Szmańda Rozalia

Wszystkie osoby dostały się do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Obecnie w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: (od góry, z lewej): Alan Lipiejko- poczet sztandarowy, Julia Pawłowska, Agata Jaracz, Rozalia Szmańda, Weronika Krzewińska, Julia Lorczak, Zuzanna Burzyńska- z-ca przewodniczącego,
(Na dole, od lewej) Wiktoria Przybylska, Gabriela Drzazgowska, Franciszek Kaczmarek-przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, Marta Nalewalska- poczet sztandarowy, Inez Konieczka- poczet sztandarowy

Opiekunem SU jest p. Aleksandra Szymańska (tekst i zdjęcia)

Życzymy owocnej pracy!