20 kwietnia 2024

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

Pasowanie na ucznia 2021

Uczniowie klas pierwszych są już pełnoprawnymi członkami naszej społeczności uczniowskiej.

           15 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klas pierwszych. To był wyjątkowy dzień. Uroczystość pasowania rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły Pani Kamili Skowrońskiej, która powitała zaproszonych gości i skierowała słowa do pierwszoklasistów. Następnie pierwszaki przeszły krótki test swoich wiadomości, którego wynik potwierdził, że są gotowe złożyć ślubowanie. Dzieci złożyły uroczystą przysięgę na sztandar szkoły oraz zostały pasowane na uczniów. Następnie uczniowie klasy 1a wraz z wychowawcą Panią Lucyną Wolską i 1b z wychowawcą Panią Ireną Kuzak przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Na zakończenie uczniowie otrzymali słodkie upominki.