Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

Wizyta studyjna naszych nauczycieli w szkołach w Dublinie

W ramach realizacji grantu „Aistear- podróż do wiedzy i doświadczenia” finansowanego w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”  w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00. dwie nauczycielki naszej Szkoły Agnieszka Witkowska i Katarzyna Lorek, uczestniczące w realizacji grantu uczestniczyły w daniach 3-10 października 2021r. w wizycie studyjnej w Dublinie.

Projekt realizowany we współpracy z jedną ze szkół w Dublinie St Catherine’s Infant School zakłada wdrożenie metody Aistear w dwóch mogileńskich placówkach- Przedszkolu nr 3 i Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie. Podczas wizyty studyjnej grupa uczestniczyła w: panelach dyskusyjnych organizowanych na terenie trzech szkół dublińskich (St Catherine’s Infant School, North Dublin Muslim School, St Vincent’s Boys’ School), zajęciach prowadzonych metodą Aistear, warsztatach realizowanych w Marino Institute of Education.   W projekcie uczestniczy, ze strony Irlandzkiej, dwóch ekspertów Eoin Browne (dyrektor szkoły St Catherine’s Infant School) i Sarah O’Toole nauczycielka.

Wyjazd studyjny jest jednym z czterech elementów realizowanego grantu. Celem głównym projektu jest adaptacja metody Aistear do dwóch placówek mogileńskich.