Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

82 rocznica obrony Mogilna

W dniu 11 września 2021r. delegacja naszej szkoły wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Panią Aleksandrą Szymańską, uczestniczyła w uroczystości zorganizowanej na mogileńskim cmentarzu z okazji 82 rocznicy obrony Mogilna.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Mogilno, na czele z Burmistrzem Mogilna Leszkiem Duszyńskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Molendą oraz przedstawiciele samorządu powiatowego. Szkoły gminy Mogilno były reprezentowane przez delegacje oraz poczty sztandarowe.

Wszystkich naszych czytelników zapraszamy do zapoznania się z opisem ostatnich dni sierpnia i pierwszych dni września 1939r. w artykule „W PRZEDEDNIU TRAGICZNYCH DNI” zawartym w miesięczniku Rady Miejskiej w Mogilnie Rozmaitości numer specjalny z 2014r.

O mojej ziemi

Nie wiedzą o mnie w tamtych stronach:
wichura od Padniewa
i noc, kiedy Jesionek kona,
od nowa – w bólu drzewa…


I w Mogileńskiej ziemi – doły,
te z wapnem, i leje bomb,
Nerwowy dzwonek pierwszej szkoły
w konflikcie z srebrną mgłą…


Mogilno moje drogich mogił,
jeziorem powtarzane,
ma w dziejach swoich także drogi
włosami zamiatane.


Czesław Staniszewski – 1959 r.

zdjęcia: A.Szymańska i M.Zieliński