20 kwietnia 2024

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

Współpraca międzynarodowa i realizacja projektu „Aistear – podróż do wiedzy i doświadczenia”

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie została zaproszona do udziału w międzynarodowym projekcie „Aistear – podróż do wiedzy i doświadczenia”, który jest prowadzony w Przedszkolu nr 3 w Mogilnie. W ramach tego projektu współpracujemy ze szkołą z Dublina w Irlandii St Catherines Infant School . Naszą Szkołę oraz Szkołę z Dublina łączy nie tylko realizacja projektu, ale również LOGO- Słoneczko.

Projekt jest dopełnieniem projektu EFS realizowanego w Przedszkolu „Równe Szanse dla Wszystkich-Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Przedszkolu nr 3 w Mogilnie„. Projekt krajowy i zagraniczny został przygotowany w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

Projekt zakłada wdrożenie metody Aistear na grunt naszych placówek. Podjęta zostanie próba wdrożenia Aistear w grupach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. W ramach realizacji projektu w naszej szkole są realizowane zajęcia z wykorzystaniem tej metody, a nauczyciele uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z Irlandii. W miesiącu październiku odbędzie się również wizyta studyjna w Dublinie.

Zajęcia wdrażające metodę Aistear w naszej szkole.