20 kwietnia 2024

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

Udział szkoły w projekcie EFS „Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową”

Realizacja projektu 1.09.2020-31.12.2021

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową” jest prowadzony we wszystkich szkołach Gminy Mogilno.

W naszej Szkole w projekcie uczestniczy 176 uczniów, którzy uczestniczą w dodatkowych zajęciach z: języka angielskiego, matematyki, programowania i kodowania, robotyki, szachów oraz doradztwa zawodowego.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zajęcia: logopedia, terapia ruchowa, zajęcia rewalidacyjne.

robot edukacyjny

W ramach projektu Nasza Szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć logopedycznych oraz robotyki, programowania i kodowania (tablety, tablice interaktywne, laptopy, ozoboty i roboty).