Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

Wyniki SP 3 z egzaminu ósmoklasisty w roku 2021

Rok szkolny 2020/21 był specyficzny, ze względu na bardzo długi okres nauczania zdalnego. Największy stres przechodzili zapewne uczniowie klas ósmych i ich rodzice. Brak zajęć stacjonarnych wpływał na przebieg procesu edukacji.

Nasze wyniki na tle powiatu i gminy Mogilno mogą być powodem do małego zadowolenia. Średni wynik naszych uczniów z języka angielskiego na poziomie 61% jest prawie na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego (62%). Niestety do wyniku krajowego 66% trochę nam brakuje. Podobnie jest z wynikami z matematyki – 41% i brakuje nam 2% do wyników wojewódzkich (43%) i 6% do kraju. Z języka polskiego 53% i do średniej wojewódzkiej brakuje nam aż 4% (57%), a do kraju 7% (60%).

Wykres przedstawia wyniki naszej szkoły na tle wyników innych szkół z naszej gminy. Z języka angielskiego (kolor żółty) lepsze od nas wyniki uzyskała SP nr 2 w Mogilnie. Z języka polskiego (kolor niebieski) Wyprzedziły nas Szkoły: nr 2 w Mogilnie, w Kwieciszewie i w Padniewie.

Z matematyki (kolor różowy) jesteśmy najlepsi. Wyprzedziliśmy zdecydowanie wszystkie szkoły.

wykres wyników wszystkich szkół w Gminie Mogilno