20 kwietnia 2024

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

Organizacja szczepień dla uczniów oraz osób dorosłych

Informacja za Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (pełna informacja tutaj) :

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostaną przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Pakiet informacji dotyczący organizacji procesu szczepień określa obowiązki i zadania dyrektora szkoły. Są wśród nich m.in.: zorganizowanie zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, współpraca z punktem szczepień, zorganizowanie miejsca na przeprowadzenie procesu szczepień. 

W materiałach znalazły się również informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez punkty szczepień. Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych.

Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia, pracownicy szkoły oraz wszyscy chętni, którzy zgłoszą się na szczepienia. 

Do pobrania deklaracja szczepienia. Prosimy zainteresowanych o dostarczenie jej w ustalonym terminie do szkoły.

Do pobrania deklaracja.

Informujemy, że Gmina Mogilno zobowiązuje się do zorganizowania terminu szczepień w każdej szkole zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców. Szczepienia mogą odbywać się w szkole w dowolnym dniu tygodnia ( w tym soboty i niedziele), w godzinach pracy szkoły jak również w godzinach popołudniowych. Godziny szczepień powinny zostać uzgodnione pomiędzy dyrektorem szkoły, radą rodziców oraz koordynatorem szczepień na terenie naszej Gminy p. M.Kussem.